วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2553

การนำเข้าข้อมูล Text มาไว้ในตาราง Excel

การ Import Text File เข้ามาในตาราง Excel จะใช้รูปแบบของไฟล์ข้อความที่มี cooma คั่น หรือที่เรียกว่า CSV(Comma-Separated Value) ซึ่งก็คือไฟล์ที่เก็บรายการข้อมูลในรูปแบบที่ใช้เครื่องหมาย comma เป็นตัวแบ่งข้อมูลในแต่ละ column ค่ะ อย่างเช่นไฟล์ตัวอย่างดังรูป


การ Import text file ดังกล่าวเข้ามาไว้ในตารางของ Excel สามารถทำได้โดยคลิกที่แท็บ ข้อมูล ->จากข้อความ เพื่อนำข้อมูลเข้า

จากนั้นเลือกไฟล์ที่ต้องการ ซึ่งในที่นี้ดิฉันจะเลือกไฟล์ที่มีชื่อว่า คะแนน.txt

จากนั้นจะปรากฎหน้าต่าง ตัวช่วยสร้างการนำเข้าข้อความ ซึ่งจะให้เราเลือกชนิดของไฟล์ข้อมูลดั้งเดิมที่มี 2 แบบคือ มีการใช้ตัวคั่น และ ความกว้างคงที่
เนื่องจากว่าไฟล์ที่ดิฉันเลือก Import เข้ามามีการใช้ comma คั่นระหว่างข้อมูล ดังนั้นจึงเลือก มีการใช้ตัวคั่น ดังรูปค่ะ จากนั้นจึงคลิกที่ปุ่ม ถัดไป


ต่อไป ก็จะเป็นการเลือกค่าตัวคั่นที่มีอยู่ในข้อมูล ในที่นี้ดิฉันเลือก ตัวคั่นเป็น จุลภาค(,) ตามรูปแบบของตัวคั่นในไฟล์ที่ Import เข้ามา

สุดท้าย ก็จะเป็นการเลือกรูปแบบของข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ ว่าเป็นข้อมูลชนิด ข้อความ,ตัวเลข,วันที่ ซึ่งเราสามารถตั้งค่าในแต่ละคอลัมน์ได้ตามที่ต้องการ เสร็จเรียบร้อยแล้วก็คลิกที่ปุ่ม เสร็จสิ้น
จากนั้น โปรแกรมก็จะให้เราเลือกว่า จะให้นำ Import file ไปวางไว้ที่ไหน ซึ่งจากตัวอย่าง ดิฉันเลือกวางไว้ที่ Sheet 1,แถว A คอลัมน์ 1
ข้อมูลก็จะถูก Import ไปไว้ในตาราง Excel ตามที่ต้องการ

1 ความคิดเห็น:

ปรีชญา ดิษสน กล่าวว่า...

ขอบคุณมากๆ ค่ะ เป็นประโยชน์สุดๆ